ΔΕΊΧΝΟΥΜΕ ΑΦΟΣΊΩΣΗ

Προσφέρουμε εκεί που ζούμε.


Θεωρούμε ότι η παρουσία της KiKxxl στην αγορά νομιμοποιείται από το γεγονός ότι συνεισφέρει στην κοινωνία.

Βιωσιμότητα και εταιρική ευθύνη.

Όταν μιλάμε για corporate citizenship, αναφερόμαστε σε κάτι περισσότερο από την κοινωνική ευθύνη με τη στενή έννοια. Η KiKxxl θεωρεί τον εαυτό της μέρος της κοινωνίας. Θέλουμε να ενεργούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα – ιδίως εκεί όπου η δημιουργία αξίας και τα συμφέροντα και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών διασταυρώνονται: στο επιχειρηματικό περιβάλλον, απέναντι στους εργαζομένους μας, στην κοινωνία και στην αλληλεπίδρασή μας με το περιβάλλον.

Προώθηση κοινωνικών έργων.

Κάνε το καλό! Τα λόγια είναι πιο εύκολα από τις πράξεις. Γι’ αυτό η KiKxxl υποστηρίζει τους εργαζομένους της στην κοινωνική τους δέσμευση και προσθέτει ένα ακόμη μπόνους σε αυτό των εργαζομένων: Πέντε τοις εκατό από κάθε μπόνους καταλήγει σε έναν κουμπαρά. Το ποσό μοιράζεται σε διάφορα τοπικά και διεθνή ιδρύματα.