ΠΟΛΥΜΟΡΦΊΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η KiKxxl είναι πολύχρωμη

Η KiKxxl δεν προωθεί μόνο την εξειδίκευση στην επικοινωνία, αλλά και την ομαδική εργασία και τον σεβασμό. Στην KiKxxl είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, κουλτούρας, επιπέδου εκπαίδευσης ή ηλικιακής ομάδας. Εδώ μετράει μόνο ο άνθρωπος. Ειδικά εδώ στην KiKxxl γίνεται σαφές πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει μια ανομοιογενής ομάδα ανθρώπων. Όλοι οι 2.800 εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες και μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το ηλιακό φάσμα στην KiKxxl κυμαίνεται μεταξύ 18 και 83 ετών. Πάνω από το 40% των εργαζομένων είναι μεταξύ 18 και 25 ετών. Είναι προφανές ότι ο μέσος όρος ηλικίας στις ομάδες είναι χαμηλός. Αλλά η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός, έτσι δεν είναι; Η KiKxxl βραβεύτηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ανήκει στις «εταιρείες με όραμα». Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος «Προοπτικές 50plus – Σύμφωνο απασχόλησης για τους ηλικιωμένους στις περιφέρειες», βραβεύτηκαν εταιρείες για τις εξαιρετικά επιτυχημένες προσπάθειές τους να διαμορφώσουν θέσεις εργασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Η εργασία σε τηλεφωνικό κέντρο είναι δουλειά για γυναίκες;! Όχι, σε εμάς τα δύο φύλα εκπροσωπούνται σχεδόν εξίσου. Οι άντρες είναι μάλιστα ελαφρώς περισσότεροι με ποσοστό γύρω στο 54% έναντι του 46% των γυναικών.

Εκτός από τη σχεδόν ίση εκπροσώπηση στον τομέα των φύλων, έχουμε επίσης πολλά να προσφέρουμε όσον αφορά το πολιτισμικό υπόβαθρο. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας μας είναι μεν γερμανικής καταγωγής, ωστόσο στην KiKxxl εργάζονται, μεταξύ άλλων, Αυστριακοί, Αιγύπτιοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι και πολλές άλλες εθνικότητες.

Εθνική καταγωγή

Εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής ή θρησκείας. Στην KiKxxl εργάζονται άτομα από περίπου 42 έθνη ειρηνικά μεταξύ τους.

Ηλικιακό φάσμα

Το ηλικιακό φάσμα στην KiKxxl κυμαίνεται μεταξύ 18-83 ετών, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι στην KiKxxl μπορούν να εργαστούν άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ισότητα των φύλων

Σε μας βρίσκει ο καθένας τη θέση του, κάτι που δεν συμβαίνει απαραίτητα και στην κοινωνία. Χρησιμοποιούμε γλώσσα που λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων και εκτός από 55,2% άνδρες και 43,8% γυναίκες, έχουμε και 1% μη δυαδικούς ως προς το φύλο συναδέλφους.

Εκπαίδευση

Άτομα με ακαδημαϊκή εκπαίδευση, αλλά και άτομα χωρίς απολυτήριο λυκείου – στην KiKxxl όλοι έχουν μια ευκαιρία και μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους.

Συμπερίληψη στην KiKxxl

Δεν είναι το άτομο ανάπηρο, ανάπηρο το καθιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που δεν του επιτρέπουν να συμμετέχει στην «κανονική» καθημερινή ζωή. Αυτός ο νέος ορισμός ψηφίστηκε από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2018 και αποτελεί μέρος του νέου νόμου για τις σοβαρές αναπηρίες.

Αυτός ο νέος ορισμός έχει ως στόχο να αλλάξει την οπτική μας σχετικά με την κατάσταση και να δημιουργήσει κατανόηση για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια που μπορούν να δυσκολέψουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η αναπηρία δεν έγκειται στο ίδιο το άτομο που δεν μπορεί να ανέβει μια σκάλα, αλλά στο γεγονός ότι δεν του προσφέρεται άλλη επιλογή.

Στην KiKxxl θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να επιλύσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάθε εργαζόμενο έναν χώρο εργασίας χωρίς εμπόδια. Τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι η προσβασιμότητα των ορόφων με ανελκυστήρες, οι συρόμενες πόρτες στην κύρια είσοδο ή η αγορά ειδικών οθονών για έναν συνάδελφο με προβλήματα όρασης. Στην KiKxxl έχουμε ήδη δημιουργήσει πολλές διευκολύνσεις, ενώ εργαζόμαστε συνεχώς για την εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για όλους. Το σύνθημά μας είναι: Συμπερίληψη αντί για ενσωμάτωση.