ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Andreas Kremer

Andreas Kremer

Διευθύνων Σύμβουλος | CEO

Ο Andreas Kremer ίδρυσε την KiKxxl το 1999 και από τότε είναι διευθύνων σύμβουλος.

Erden Yildirim

Erden Yildirim

Διευθύνων Σύμβουλος | COO

Ο Erden Yildirim εργάζεται στο διοικητικό συμβούλιο από το 2012 και είναι υπεύθυνος για τον επιχειρησιακό τομέα.

Nils Sanders

Nils Sanders

Διευθυντής πωλήσεων

Από τον Ιανουάριο του 2020, ο Nils Sanders είναι ο σύνδεσμός σας για πωλήσεις και νέους πελάτες.

Björn Geise

Björn Geise

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Björn Geise είναι υπεύθυνος για το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Πληροφορική και το Μάρκετινγκ από τον Δεκέμβριο του 2023.