KiKxxl bağlılığını gösteriyor

Yaşadığımız yere bağlıyız.


KiKxxl’i piyasa ekonomisinde topluma katkı sağlamasıyla onaylanmış bir şirket olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir ve sorumlu.

Kurumsal vatandaşlıktan bahsettiğimizde, dar anlamda sosyal veya toplumsal sorumluluktan daha fazlasını kastediyoruz. KiKxxl kendisini toplumun bir parçası ve ortağı olarak görmektedir. Uzun vadede, özellikle de değer artışımızın ve paydaşlarımızın ilgi ve beklentilerinin temas ettiği noktalarda sorumlu davranmak istiyoruz: ekonomik çevremizde, çalışanlarımıza karşı, toplumda ve çevre ile ilişkilerde.

Sosyal proje desteği.

İyi bir şeyler yapın! Söylemesi yapmaktan çok daha kolay. KiKxxl bu nedenle çalışanlarını sosyal bağlılıklarında destekler ve personel primine bir yenisini daha eklemiş olur. Her primin yüzde beşi, bir bağış kumbarasına eklenir. Bu, birkaç yerel ve uluslararası kuruluş arasında bölünmüştür.