ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

Λύσεις τηλεφωνικού κέντρου για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.


Ο κόσμος είναι πιο διασυνδεδεμένος από ποτέ, αλλάζει συνεχώς και εξελίσσεται. Και εμείς στην KiKxxl θέλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς και να σας προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες. Έτσι, είμαστε οι καλύτεροι υπεύθυνοι επικοινωνίας για το project σας στους τομείς των ερωτήσεων και των τροποποιήσεων συμβολαίων, των τροποποιήσεων κύριων δεδομένων, καθώς και για ερωτήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς. Εκτός αυτού, όμως, μπορούμε εύκολα να σας υποστηρίξουμε και στον τομέα των πωλήσεων. Συνάπτουμε για λογαριασμό σας νέα συμβόλαια, αναλαμβάνουμε την ανάκτηση πελατών και την ανανέωση συμβολαίων.

​Εργαζόμενοι άριστα εκπαιδευμένοι και με πάθος για τη δουλειά φροντίζουν με μεγάλη προσοχή τους πελάτες σας. Αλλά και από τεχνική άποψη είμαστε οι καλύτεροι. Μπορούμε να αναλάβουμε για λογαριασμό σας την αντιμετώπιση βλαβών, από την αποδοχή έως την επίλυση, και επίσης να απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με τον υλικό εξοπλισμό χάρη στους εξοικειωμένους με την τεχνολογία υπαλλήλους μας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Νέα συμβόλαια
Ανανέωση συμβολαίων

ΑΝΑΚΤΗΣΗ/
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Ανάκτηση πελατών
Διατήρηση πελατών

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Αποδοχή και επίλυση βλαβών
Ερωτήσεις για τον υλικό εξοπλισμό

1ΟΥ/2ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

σύστημα εισιτηρίων με πρόσθετη
επίλυση προβλημάτων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας.