ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του νέου Ομοσπονδιακού Νόμου Προστασίας Δεδομένων (BDSG) είναι η: KiKxxl GmbH Mindener Str. 127, D-49084 Osnabrück Τηλ.: 05 41-3305-0 email: info@kikxxl.de

​Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο αν υπάρχει νομική βάση, δηλαδή αν υπάρχει

– συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (πρβλ. άρθρο 6 ΓΚΠΔ)
– εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ )
– σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα)
– συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (π.χ. κατά τον νόμο περί φόρου κύκλου εργασιών (UStG), τον φορολογικό κώδικα (AO), τον κώδικα κοινωνικής ασφάλισης (SGB) κ.λπ.)

Αντικείμενο

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας μόνο σε περίπτωση υποβολής αιτήματος επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας) ή online αίτησης. Τα δεδομένα χρήσης σας αποθηκεύονται ανώνυμα σε αρχεία καταγραφής. Εδώ αποθηκεύεται η τρέχουσα διεύθυνση IP, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας στη σελίδα, καθώς και η διεύθυνση της σελίδας που επισκεφθήκατε.

Περιορισμός του σκοπού

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εκχωρείτε συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της αίτησής σας ή του αιτήματος επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διαγράφονται μετά την επεξεργασία τους, εκτός αν χρειάζονται για περαιτέρω εμπορικούς σκοπούς (π.χ. σύναψη συμβάσεων και αιτήματα παροχής πληροφοριών). Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της online αίτησης, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το έγγραφο «Πολιτική προστασίας δεδομένων για online αίτηση». Τα δεδομένα χρήσης διαγράφονται μετά από 28 ημέρες.

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά
Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων παρόχων

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ενδέχεται να γίνει στατιστική αξιολόγηση της συμπεριφοράς περιήγησής σας. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας πραγματοποιείται κατά κανόνα ανώνυμα, η συμπεριφορά περιήγησης δεν μπορεί να συνδεθεί με εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση ή να την εμποδίσετε αποφεύγοντας τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση. Για τις δυνατότητες αντίταξης σάς ενημερώνουμε στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Προσθήκη Google+

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες του Google+. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Συλλογή και μεταβίβαση πληροφοριών: Με τη βοήθεια του κουμπιού Google+ μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες παγκοσμίως. Μέσω του κουμπιού Google+ λαμβάνετε εσείς και άλλοι χρήστες εξατομικευμένα περιεχόμενα από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει την πληροφορία ότι έχετε κάνει κλικ στο +1 για συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά και πληροφορίες για τη σελίδα που είδατε κάνοντας κλικ στο +1. Οι επισημάνσεις +1 ενδέχεται να εμφανίζονται μαζί με το όνομα προφίλ και τη φωτογραφία σας σε υπηρεσίες της Google, όπως για παράδειγμα στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στην Google ή σε άλλα σημεία σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο Internet.

Η Google καταγράφει πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας σχετικά με τις επισημάνσεις +1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες Google για εσάς και για άλλους χρήστες. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google+, χρειάζεστε ένα παγκοσμίως ορατό, δημόσιο προφίλ Google, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομα αυτό μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα άλλο όνομα, το οποίο χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του λογαριασμού σας στην Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας στην Google μπορεί να εμφανιστεί σε χρήστες, που γνωρίζουν τη διεύθυνση email σας ή διαθέτουν άλλες πληροφορίες βάσει των οποίων μπορούν να σας αναγνωρίσουν.

Χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών: Πέρα από τους σκοπούς χρήσης που αναφέρθηκαν παραπάνω οι πληροφορίες, που παρέχετε, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google. Η Google δημοσιεύει ενδεχομένως συνοπτικές στατιστικές για τη δραστηριότητα +1 των χρηστών ή/και τις διαβιβάζει σε χρήστες και συνεργάτες, όπως για παράδειγμα εκδότες, διαφημιστές ή συνδεδεμένους ιστότοπους.

3. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση
Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας διαδικτυακής ανάλυσης Google Analytics. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η αποθήκευση των cookies από την Google Analytics πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, ώστε να βελτιστοποιεί τις διαδικτυακές προσφορές και τις διαφημίσεις του.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτό τον ιστότοπο έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP. Συνεπώς η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη μετάδοση στις ΗΠΑ. Μόνο σε περιπτώσεις εξαίρεσης μεταδίδεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ’ εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, ώστε να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να προσφέρει στον διαχειριστή του ιστότοπου επιπλέον υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στο πλαίσιο του Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού περιήγησής σας.·Ωστόσο, σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επιπλέον να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από τα cookies και σχετίζονται με τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπο (συμπ. της διεύθυνσης IP) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Αντίταξη στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Αποθηκεύεται ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο εμποδίζει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτό τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη στο Google Analytics θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

Ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτο πάροχο

Έχουμε συνάψει με την Google μια σύμβαση για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτο πάροχο και εφαρμόζουμε πλήρως τα αυστηρά πρότυπα των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Google Ads και παρακολούθηση μετατροπών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα online πρόγραμμα διαφημίσεων της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States («Google»).

Στο πλαίσιο του Google Ads χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google, αποθηκεύεται ένα cookie για την παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμεύουν για την ταυτοποίηση των χρηστών. Αν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν παρακολουθούνται μέσω των ιστότοπων των πελατών του Google Ads. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμεύουν στη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες του Google Ads, που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες πληροφορούνται τον συνολικό αριθμό των χρηστών, που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα που διαθέτει ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο δεν λαμβάνουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση των χρηστών. Αν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση, απενεργοποιώντας εύκολα το cookie της παρακολούθησης μετατροπών Google μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στις ρυθμίσεις χρήστη. Έτσι δεν θα καταγράφεστε στις στατιστικές παρακολούθησης μετατροπών.

Η αποθήκευση των «cookies μετατροπής» πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, ώστε να βελτιστοποιεί τις διαδικτυακές προσφορές και τις διαφημίσεις του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google Ads και την παρακολούθηση μετατροπών Google θα βρείτε στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την αποθήκευση cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά, καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies η λειτουργία του ιστότοπου μπορεί να είναι περιορισμένη.

Facebook Pixel

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί για τη μέτρηση μετατροπών το Pixel αντιδράσεων επισκεπτών του Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»).

Έτσι μπορεί να παρακολουθείται η συμπεριφορά των επισκεπτών των σελίδων, αφού έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για λόγους στατιστικής και έρευνας αγοράς και να βελτιστοποιούνται οι μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστές αυτού του ιστότοπου, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το εκάστοτε προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να προβάλλει διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook, καθώς και εκτός του Facebook. Εμείς, ως διαχειριστές της σελίδας, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη χρήση των δεδομένων.

Στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Facebook θα βρείτε περισσότερες υποδείξεις για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Επίσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία remarketing «Custom Audiences» στις ρυθμίσεις διαφημίσεων στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: https://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices.

Χρήση των προσθηκών κοινωνικών δικτύων του Facebook

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις προσθήκες κοινωνικών δικτύων («Plugins») του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Οι προσθήκες επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Facebook ή με την επιγραφή «Facebook Social Plugin». Όταν προβάλλετε μια σελίδα του ιστοτόπου μας, που περιλαμβάνει μια τέτοια προσθήκη, το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στον ιστότοπο. Με την ενσωμάτωση της προσθήκης το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι εσείς προβάλατε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψη με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Αν έχετε αλληλεπίδραση με τις προσθήκες, για παράδειγμα αν πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» ή αν αφήσετε ένα σχόλιο, η αντίστοιχη πληροφορία μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στο Facebook και αποθηκεύεται εκεί. Για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής των δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Facebook, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Facebook. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συλλέγει δεδομένα για εσάς μέσω του ιστοτόπου μας, θα πρέπει πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας να αποσυνδέεστε από το Facebook.

Bing Universal Event Tracking (UET)

Στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται και αποθηκεύονται με τεχνολογίες της Microsoft Advertising δεδομένα, από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρήστη με χρήση ψευδωνύμων. Εδώ πρόκειται για μια υπηρεσία της Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Η υπηρεσία αυτή μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των χρηστών στον ιστότοπό μας, όταν έχουν μεταβεί στον ιστότοπό μας μέσω διαφημίσεων του Microsoft Advertising. Αν μεταφερθείτε μέσω μιας τέτοιας διαφήμισης στον ιστότοπό μας, αποθηκεύεται ένα cookie στον υπολογιστή σας. Στον ιστότοπό μας ενσωματώνεται μια ετικέτα Bing UET. Πρόκειται για έναν κωδικό, μέσω του οποίου σε συνδυασμό με το cookie αποθηκεύονται ορισμένα μη προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Σε αυτά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο, ποιοι τομείς του ιστότοπου προβλήθηκαν και μέσω ποιας διαφήμισης έφτασαν οι χρήστες στον ιστότοπο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες για την ταυτότητά σας.

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες μεταδίδονται σε διακομιστές της Microsoft στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύονται για 180 ημέρες το πολύ. Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, απενεργοποιώντας την αποθήκευση cookies. Με τον τρόπο αυτό μπορεί υπό προϋποθέσεις να περιοριστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Επίσης η Microsoft μπορεί υπό προϋποθέσεις να παρακολουθήσει μέσω της λεγόμενης παρακολούθησης μεταξύ συσκευών τη συμπεριφορά χρήσης σας σε διάφορες από τις ηλεκτρονικές συσκευές σας και με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να προβάλλει εξατομικευμένη διαφήμιση σε ιστότοπους και εφαρμογές της Microsoft. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή στη διεύθυνση http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανάλυσης της Bing θα βρείτε στον ιστότοπο του Microsoft Advertising ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων από τη Microsoft και την Bing θα βρείτε στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Χρήση του Google Remarketing

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία remarketing της Google Inc. («Google»). Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στο να προβάλλονται στους επισκέπτες του ιστότοπου διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του ιστότοπου αποθηκεύει τα λεγόμενα «cookies», αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την αναγνώριση του επισκέπτη, όταν αυτός επισκέπτεται ιστότοπους που ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Σε αυτές τις σελίδες ενδέχεται να προβάλλονται στον επισκέπτη διαφημίσεις που σχετίζονται με περιεχόμενο, το οποίο έχει επισκεφθεί ο ίδιος προηγουμένως σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Remarketing της Google. Σύμφωνα με δήλωσή της, η Google δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία αυτή.

Αν ωστόσο δεν επιθυμείτε τη λειτουργία Remarketing της Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads. Εναλλακτικά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies για διαφημίσεις, που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, μέσω της πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (Network Advertising Initiative), ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Περισσότερες πληροφορίες για το Google Remarketing και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στις διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/.

Χρήση στοιχείων του YouTube με λειτουργία διευρυμένης προστασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε στοιχεία (βίντεο) της εταιρείας YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, μια εταιρεία της Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Εδώ χρησιμοποιούμε την επιλογή «λειτουργίας διευρυμένης προστασίας δεδομένων» που προσφέρει το YouTube. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που έχει ένα ενσωματωμένο βίντεο, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube και το περιεχόμενο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα με γνωστοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σύμφωνα με δήλωση του YouTube στη «λειτουργία διευρυμένης προστασίας δεδομένων» όταν βλέπετε το βίντεο, μεταδίδονται στον διακομιστή του YouTube μόνο δεδομένα, και συγκεκριμένα ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Αν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο YouTube, οι πληροφορίες αυτές συσχετίζονται με τον λογαριασμό μέλους που έχετε στο YouTube. Αυτό μπορείτε να το εμποδίσετε με αποσύνδεση από τον λογαριασμό μέλους σας πριν από την επίσκεψη στον ιστοτοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων από το YouTube παρέχονται από την Google στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.de/intl/el/policies/privacy/

Χρήση των Χαρτών Google

Η ιστοσελίδα της SOFTTECH GmbH χρησιμοποιεί τους χάρτες Google Maps API για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google η Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) συλλέγει, υποβάλλει σε επεξεργασία και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών των Χαρτών από τους χρήστες των ιστοσελίδων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από την Google θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.google.com/privacypolicy.html.

Χρήση pixel μετατροπής του Indeed

Χρησιμοποιούμε προσθήκες κοινωνικών δικτύων και pixel μετατροπής του indeed.com, το οποίο διαχειρίζεται η Indeed Ireland Operations Limited 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Οι προσθήκες κοινωνικών δικτύων επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Indeed ή με την επιγραφή «Indeed Social Plugin». Αν για παράδειγμα κάνετε κλικ στο κουμπί του λογότυπου του Indeed ή αφήσετε ένα σχόλιο, η αντίστοιχη πληροφορία μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στο Indeed και αποθηκεύεται εκεί. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Indeed, το Indeed μπορεί να συσχετίσει την προβολή της σελίδας μας απευθείας με τον λογαριασμό σας στο Indeed. Ακόμα κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στο Indeed, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει πληροφορίες (π.χ. ποιον ιστότοπο επισκεφθήκατε, τη διεύθυνση IP σας), που αποθηκεύονται από το Indeed. Λεπτομέρειες για τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας από το Indeed, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Indeed. Αν δεν επιθυμείτε το Indeed να συσχετίζει τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω των ιστότοπων μας με τον λογαριασμό σας στο Indeed, θα πρέπει πριν από την επίσκεψη στον ιστότοπό μας να αποσυνδέεστε από το Indeed. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε πλήρως τη φόρτωση των προσθηκών του Indeed με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ενημερωθείτε από τον σχετικό πάροχο πριν από τη λήψη και την εγκατάσταση ενός τέτοιου πρόσθετου.

Χρήση των προσθηκών κοινωνικών δικτύων του instagram.com

Χρησιμοποιούμε προσθήκες κοινωνικών δικτύων του instagram.com, το οποίο διαχειρίζεται η Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA. Οι προσθήκες επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Instagram ή με την επιγραφή «Instagram Social Plugin». Αν για παράδειγμα κάνετε κλικ στο κουμπί του λογότυπου του Instagram ή αφήσετε ένα σχόλιο, η αντίστοιχη πληροφορία μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στο Instagram και αποθηκεύεται εκεί. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συσχετίσει άμεσα την προβολή της σελίδας μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Ακόμα κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στο Instagram, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει πληροφορίες (π.χ. ποιον ιστότοπο επισκεφθήκατε, τη διεύθυνση IP σας), που αποθηκεύονται από το Instagram. Λεπτομέρειες για τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας από το Instagram, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Instagram. Αν δεν επιθυμείτε το Instagram να συσχετίζει τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω των ιστότοπων μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram, θα πρέπει πριν από την επίσκεψη στον ιστότοπό μας να αποσυνδέεστε από το Instagram. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε πλήρως τη φόρτωση των προσθηκών του Instagram με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ενημερωθείτε από τον σχετικό πάροχο πριν από τη λήψη και την εγκατάσταση μιας τέτοιας προσθήκης.