Veri Koruma

Sorumlu kuruluş

Genel Veri Koruma Düzenlemesi (DSGVO) ve yeni BDSG (Alman Federal Veri Koruma Yasası) kapsamında sorumlu kuruluş: KiKxxl GmbH Mindener Str. 127, 49084 Osnabrück / Almanya Tel.: 05 41-3305-0 E-posta: info@kikxxl.de

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal temel

Kişisel verileri sadece yasal temel söz konusu olduğunda işliyoruz, yani
– ilgili kişinin rıza beyanı varsa (karş. Madde 6 DS-GVO)
– sözleşme yapılırsa (Madde 6 Fıkra 1b DS-GVO )
– Madde 6 Fıkra 1f DS-GVO uyarınca (meşru menfaatler)
– yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda (örn. Gelir Vergisi Kanunu, Vergilendirme Düzeni, Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca)

Madde

Kişisel veriler web sitemizde sadece bir iletişim talebi (iletişim formu) veya çevrim içi bir başvuru durumunda toplanır. Kullanım verileriniz günlük dosyalara anonim kaydedilir. Burada güncel IP adresini, sayfayı açtığınız tarih ve saat ile tarafınızdan açılan sayfanın adresi kaydedilir.

Amaca bağlılık

Tarafınızdan aktarılan kişisel veriler sadece başvurunuz veya iletişim talebiniz amacıyla toplanır, işlenir ve kullanılır. Verileriniz mutlak gizlilikle işlenecek ve üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Verilerin silinmesi

İletişim formu aracılığıyla toplanan veriler, başka ticari amaçlar için kullanılmayacaksa (sözleşme hazırlıkları ve bilgi talepleri) işlendikten sonra silindir. Çevrim içi başvuru aracılığıyla toplanan veriler, “Çevrim içi başvuru ile ilgili veri koruma beyanı” belgesi uyarınca işlenir. Kullanım verileri 28 gün sonra silinir.

1. Veri korumaya genel bakış
Analiz araçları ve üçüncü sunucuların araçları

Web sitemize yaptığınız ziyarette gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu özellikle çerezler ve analiz programları ile gerçekleştirilir. Gezinme davranışınızın analizi genelde anonim olarak yapılır; gezinme davranışı ile hakkınızda herhangi bir bilgi edinilemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.
Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu veri koruma beyanında itiraz olanakları hakkında bilgiler veriyoruz.

2. Sosyal medyalar
Google+ Plugin

Sayfalarımız Google+ işlevlerini kullanıyor. Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD.

Bilgilerin toplanması ve aktarılması: Google+ butonu yardımıyla bilgileri dünya çapında yayınlayabilirsiniz. Google+ butonu ile siz ve diğer kullanıcılar, Google ve ortaklarımızın kişiselleştirilmiş içeriklerini açabilirsiniz. Google hem bir içerik +1 için verdiğiniz, hem de +1’e tıklayarak görüntülediğiniz bilgileri kaydeder. +1’iniz bilgi olarak profil adınız ve fotoğrafınız ile birlikte Google hizmetlerinde, arama sonuçlarında veya Google profilinizde ya da internetteki web sitelerinin başka noktalarında ve ilanlarda web sitelerinin başka noktalarında görüntülenebilir.

Google, sizin ve diğerleri için Google hizmetlerini iyileştirmek adına, +1 faaliyetleri ile ilgili bilgileri kaydeder. Google+ butonunun kullanılabilmesi için en azından profil için seçilen ismi içermesi gereken, dünya çapında görünür ve herkese açık bir Google profiline ihtiyacınız vardır. Bu isim tüm Google hizmetlerinde kullanılır. Bazı durumlarda bu isim, Google hesabınızdan içerikleri paylaşırken kullandığınız başka bir ismin yerini de alabilir. Google profil kimliğiniz, sizin e-posta adresinizi bilen ya da size ait başka kimlik bilgilerine sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Elde edilen bilgilerin kullanımı: Yukarıda açıklanan kullanım amaçlarının yanı sıra, tarafınızdan sunulan bilgiler, geçerli Google veri koruma düzenlemeleri uyarınca kullanılır. Google, kullanıcıların +1 etkinlikleri hakkında toplanan istatistikleri yayınlayabilir ya da bunları yayıncılar, reklamcılar veya bağlı web siteleri gibi kullanıcılar ve ortaklarla paylaşır.

3. Analiz araçları ve reklam
Google Analytics

Bu web sitesi Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanıyor. Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD.
Google Analytics “çerezleri” kullanıyor. Bunlar bilgisayarınıza kaydedilebilen ve web sitesinin tarafınızdan kullanımının analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Çerezler tarafından, bu web sitesini kullanmanız hakkında elde edilen bilgiler genelde ABD’deki Google sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.
Google-Analytics çerezleri Madde 6 Fıkra 1 Bent f DSGVO temelinde kaydedilir. Web sitesi işletmecisi, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Böylelikle, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD’ye aktarılmadan önce kısaltılır. IP adresiniz sadece istisnai durumlarda ABD’deki Google sunucusuna kısaltılmadan aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu web sitesinin işletmecisi adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesinin ve internetin kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri web sitesi işletmecisine sunmak için kullanır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi, diğer Google verileri ile birleştirilmez.

Tarayıcı eki

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarı ile engelleyebilirsiniz; sizi bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerinden faydalanamayacağınız konusunda uyarmak isteriz. Aşağıdaki bağlantıda mevcut tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından elde edilen ve web sitesini kullanımınız ile ilgili verilerin (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google tarafından elde edilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Veri toplama itirazı

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önlemek için bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanır: Google Analytics’i devre dışı bırakın.
Google Analytics’teki kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgileri Google veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş verilerinin işlenmesi

Google ile Sipariş verilerinin işlenmesine yönelik bir sözleşme yaptık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma makamlarının en katı talimatlarını tamamen uyguladık.

Google Ads ve Google dönüşüm izleme

Bu web sitesinde Google Ads kullanılıyor. Ads; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri’nin (“Google”) çevrim içi bir reklam programıdır.

Google Ads kapsamında dönüşüm izleme kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığınızda, dönüşüm izleme için bir çerez ayarlanır. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcı bilgisayarına kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler 30 günün sonunda geçerliliğini yitirir ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa Google ve biz, kullanıcının reklama tıklayarak bu sayfaya aktarıldığını görebiliyoruz.

Her Google Ads müşterisi başka bir çereze sahiptir. Çerezler, Ads müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Dönüşüm çerezleri yardımıyla alınan bilgiler, dönüşüm izleme için karar kılan Ads müşterilerine yönelik dönüşüm istatistiklerinin hazırlanması için kullanılır. Müşteriler reklama tıklayıp dönüşüm izleme etiketi ile donatılmış bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenebilir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilecekleri herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızın kullanıcı ayarları altında Google dönüşüm izleme çerezini devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Böylece dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

“Dönüşüm çerezleri” Madde 6 Fıkra 1 Bent f DSGVO temelinde kaydedilir. Web sitesi işletmecisi, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.
Google Ads ve Google dönüşüm izleme ile ilgili detaylı bilgileri Google veri koruma düzenlemelerinde bulabilirsiniz: https://www.google.de/policies/privacy/.
Tarayıcınızı çerez ayarları hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere sadece özel durumda izin vereceğiniz, çerez kabulünü belirli durumlar için veya genel olarak engelleyeceğiniz ve tarayıcı kapatılırken çerezlerin otomatik olarak silineceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevselliği sınırlandırılabilir.

Facebook pikseli

Web sitemiz dönüşüm ölçümü için Facebook’un ziyaretçi faaliyet pikselini kullanıyor, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (“Facebook”).

Bu şekilde, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra site ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Böylece Facebook reklamlarının etkinliği istatistik olarak ve piyasa inceleme amacıyla değerlendirilip gelecekteki reklam tedbirleri optimize edilebilir.

Elde edilen veriler, bu web sitesinin işletmecisi olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuca varamayız. Ancak ilgili kullanıcı profiline bağlantı mümkün olacak ve Facebook, verileri kendi reklam amaçları için Facebook veri kullanım yönetmeliğine uygun olarak kaydedip işleyebilir. Böylece Facebook, Facebook sayfalarına ve Facebook dışına reklam yerleştirilmesi sağlayabilir. Verilerin bu kullanımı, sayfa işletmecisi olarak tarafımızdan etkilenemez.

Facebook veri koruma bilgilerinde, gizliliğinizin korunması ile ilgili diğer bilgileri bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen adresindeki reklam ayarları bölümünde “Özel hedef kitleler” yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook’ta oturumunuz açık olmalıdır.

Facebook hesabınız yoksa European Interactive Digital Advertising Alliance web sitesinde Facebook’un kullanıma dayalı reklamını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Social Plugins kullanımı

Bu web sitesi, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (“Facebook”) tarafından işletilen facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini kullanıyor (“Plugins”) kullanıyor. Eklentiler bir Facebook logosu ya da “Facebook Social Plugin” eki ile işaretlenmiştir. Web sitemizde böyle bir eklenti içeren bir web sitesini açarsanız, tarayıcınız Facebook sunucuları ile doğrudan bağlantı kurar. Eklentilerin içeriği Facebook tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve buradan web sitesine dahil edilir. Eklentilerin dahil edilmesiyle Facebook, web sitemizin ilgili sayfasını açtığınız bilgisini alır. Facebook’ta oturumunuz açıksa Facebook ziyaretinizi Facebook hesabınıza atayabilir. Eklentilerle reaksiyon gösterdiğinizde, örneğin “Beğendim” butonuna basmak veya yorum yazmak gibi, ilgili bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook’a aktarılıp oraya kaydedilir. Veri toplama amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından işlenmesi ve kullanımı ile ilgili diğer detayları ya da gizliliğinizin korunmasına ilişkin yasaları ve ayar seçeneklerini lütfen Facebook veri koruma bilgilerinden öğrenin. Facebook’un web sitemiz aracılığıyla hakkınızda veriler toplamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook’ta oturumunuzu kapatmalısınız.

Bing evrensel etkinlik izleme (UET)

Web sitemizde, takma adlar kullanılarak kullanıcı profillerinin oluşturulduğu verileri toplamak ve depolamak için Microsoft Advertising teknolojileri kullanılmaktadır. Bu, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet bize Microsoft Advertising reklamları aracılığıyla web sitemize ulaşan kullanıcıların, web sitemizdeki faaliyetlerini takip etmemizi sağlar. Böyle bir reklam aracılığıyla web sitemize ulaştığınızda, bilgisayarınıza bir çerez yerleştirilir. Bizim web sitemize bir Bing UET etiketi entegre edilmiştir. Burada, çerezle bağlantılı olarak web sitesinin kullanımına ilişkin bazı kişisel olmayan verileri kaydetmek için kullanılan bir kod söz konusudur. Örneğin web sitesinde kalma süresi, web sitesinin hangi alanlarının açıldığı ve kullanıcıların hangi reklam üzerinden web sitesine ulaştığı bu kapsama aittir. Kimlik bilgileriniz toplanmaz.
Elde edilen bilgiler ABD’deki Microsoft sunucusuna aktarılır ve genel olarak orada maksimum 180 gün kayıtlı kalır. Çerezleri devre dışı bırakarak çerez tarafından elde edilen ve web sitesini kullanımınız ile bağlantılı verilerin toplanmasını ve bu verilerin işlenmesini engelleyebilirsiniz. Böylelikle web sitesinin işlevselliği bazı durumlarda sınırlandırılabilir.

Ayrıca Microsoft, cihazlar arası izleme yöntemi ile elektronik cihazlarınızdan birkaçında kullanım davranışınızı izleyebilir ve böylece Microsoft web sitelerinde ve uygulamalarında kişiselleştirilmiş reklamlar görüntüleyebilir. Bunu http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out adresinden devre dışı bırakabilirsiniz.

Bing analiz hizmetlerine ilişkin detaylı bilgileri Microsoft Advertising web sitesinde bulabilirsiniz ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Microsoft ve Bing veri korumasına ilişkin detaylı bilgileri Microsoft veri koruma düzenlemelerinde bulabilirsiniz (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Google Yeniden Pazarlama (Remarketing) kullanımı

Bu web sitesinde Google Inc. (“Google”) yeniden pazarlama işlevi kullanılıyor. Bu işlev, Google reklam ağı kapsamında web sitesi ziyaretçilerine ilgi alanına dayalı reklamlar sunmak için kullanılır. Web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısı, bilgisayarınızda kaydedilen ve Google reklam ağına ait web sitelerini ziyaret ettiklerinde ziyaretçinin tanınmasını sağlayan, “çerezler” olarak adlandırılan metin dosyalarını kaydeder. Bu sayfalarda, ziyaretçilere Google’ın yeniden pazarlama işlevini kullanan web sitelerinde, daha önce eriştiği içeriklere atıfta bulunan reklamlar sunulabilir. Google, kendi ifadelerine göre bu süreçte herhangi bir kişisel veri toplamamaktadır.

Google’ın yeniden pazarlama işlevini yine de istemiyorsanız, http://www.google.com/settings/ads adresinde ilgili ayarları yaparak bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp adresindeki talimatları izleyerek reklam ağı girişimi aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklam için çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Google Remarketing ve Google veri koruma beyanı ile ilgili diğer bilgileri http://www.google.com/privacy/ads/ adresinde bulabilirsiniz.

Gelişmiş veri koruma modu ile YouTube bileşenlerinin kullanımı

Web sitemizde Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD firması olan YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD’nin bileşenlerini (videolarını) kullanıyoruz. Bu bağlamda YouTube tarafından sunulan “ – gelişmiş veri koruma modu – ” seçeneğini kullanıyoruz. Yerleşik video içeren bir sayfayı açtığınızda, YouTube sunucularına bağlantı kurulur ve tarayıcınıza bildirilerek içerik web sitesinde görüntülenir. YouTube bilgileri uyarınca “ – gelişmiş veri koruma modunda – ” YouTube sunucusuna özellikle videoyu izlediğinizde hangi internet sayfalarımızı ziyaret ettiğinize ilişkin veriler iletilir. Aynı anda YouTube’a giriş yaptıysanız, bu bilgiler YouTube üye hesabınıza atanacaktır. Bu bilgilerin atanmasını, web sitemizi ziyaret etmeden önce üye hesabınızdan çıkış yaparak engelleyebilirsiniz. YouTube’un veri koruma ile ilgili diğer bilgileri Google tarafından aşağıdaki bağlantı altında sağlanmaktadır: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Haritalar’ın (Maps) kullanımı

SOFTTECH GmbH firmasına ait web sitesinde, coğrafi bilgilerin görsel olarak sunulması için Google Maps API kullanılıyor. Google Haritalar’ın kullanımında Google tarafından (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043), web sitesini ziyaret edenlerin haritalar işlevlerinin kullanımına ilişkin veriler de toplanır, işlenir ve kullanılır. Google tarafından veri işlemesi ile ilgili diğer bilgileri, www.google.com/privacypolicy.html adresinden açabileceğiniz Google veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz.

Indeed dönüşüm piksellerinin kullanımı

Indeed Ireland Operations Limited 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilen indeed.com’dan sosyal eklentiler ve dönüşüm pikselleri kullanıyoruz. Sosyal eklentiler, Indeed logosu veya “Indeed Social Plugin” ekinden tanınabilir. Örneğin Indeed logosu butonuna tıkladığınızda veya bir yorum yazdığınızda, ilgili bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Indeed’e aktarılıp oraya kaydedilir. Indeed’de oturumunuz açıksa Indeed, sitemize yaptığınız çağrıyı doğrudan Indeed hesabınıza atayabilir. Oturumunuz açık değil veya Indeed hesabınız yoksa tarayıcınız size Indeed tarafından kaydedilen bilgileri (örn. hangi web sitesini açtığınız, IP adresiniz) aktarır. Kişisel verilerinin Indeed tarafından kullanılmasına ve bununla ilgili haklarınıza ilişkin detaylı bilgileri, Indeed veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz. Indeed’in web sitemiz aracılığıyla hakkınızda topladığı verileri Indeed hesabınıza atamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Indeed oturumunuzu kapatmalısınız. Indeed eklentilerinin yüklenmesini tarayıcınıza yönelik eklentilerle komple engelleyebilirsiniz. Bu gibi bir eklentiyi indirip kurmadan önce ilgili sunucudan bilgi alın.

instagram.com sosyal eklentilerinin kullanımı

LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından işletilen instagram.com sosyal eklentilerini kullanıyoruz. Eklentiler, Instagram logosu veya “Instagram Social Plugin” ekinden tanınabilir. Örneğin Instagram logosu butonuna tıkladığınızda veya bir yorum yazdığınızda, ilgili bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Instagram’a aktarılıp oraya kaydedilir. Instagram’da oturumunuz açıksa Instagram, sitemize yaptığınız çağrıyı doğrudan Instagram hesabınıza atayabilir. Oturumunuz açık değil veya Instagram hesabınız yoksa tarayıcınız size Instagram tarafından kaydedilen bilgileri (örn. hangi web sitesini açtığınız, IP adresiniz) aktarır. Kişisel verilerinin Instagram tarafından kullanılmasına ve bununla ilgili haklarınıza ilişkin detaylı bilgileri, Instagram veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz. Instagram’ın web sitemiz aracılığıyla hakkınızda topladığı verileri Instagram hesabınıza atamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram oturumunuzu kapatmalısınız. Instagram eklentilerinin yüklenmesini tarayıcınıza yönelik eklentilerle komple engelleyebilirsiniz. Bu gibi bir eklentiyi indirip kurmadan önce ilgili sunucudan bilgi alın.