7. Σεπτεμβρίου 2021

Από τις 4 Αυγούστου του 2008 η KiKxxl εκπροσωπείται και στη Βρέμη. Σε αυτό το υποκατάστημα φιλοξενούνται 300 σύγχρονες θέσεις εργασίας με υπολογιστή σε μια έκταση 2.500 m².

Αυτή τη στιγμή εργάζονται εκεί 310 υπάλληλοι στους τομείς του εξερχόμενου μάρκετινγκ και του backoffice.Aktuelle Beiträge